INCASSO

 
Wij zijn gespecialiseerd in het incasseren van vorderingen groot of klein, voor zowel MKB als particulier. Ook huurincasso’s zijn onze specialiteit.
 
Als service stellen wij samen met u een aanmaningstraject op om voor u op snelle en efficiënte wijze uw openstaande vorderingen voldaan te krijgen. Blijven er dan toch nog posten open staan, dan nemen wij de incasso van u over en bespaart u uw kostbare tijd en energie.
 
Alle vorderingen, groot of klein, worden op snelle en efficiënte wijze behandeld. U wordt regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken van uw openstaande vorderingen.

Incassokosten staffel (exclusief btw)


Hoofdsom Incassokosten Minimum Maximum

Over de eerste € 2.500,- 15 % € 40,- € 375,-

Over de volgende € 2.500,-

(tot € 5.000,-) 10 % € 625,-

Over de volgende € 5.000,-

(tot € 10.000,-) 5 % € 875,-

Over de volgende € 190.000,-

(tot € 200.000,-) 1 % € 2.775,-

Boven de € 200.000,- 0,5% € 6.775,-


 
Alle incassokosten worden gehanteerd door de kantonrechters door heel Nederland.
 
Informatie voordat er gedagvaard wordt, DBR (infrormatie betreffende eventuele beslagen die gemeld moeten worden in het register) € 6,25
Informatie BRP (basis registratie personen) voor ieder exploot € 5,25
Informatie Kamer van Koophandel € 7,00
Informatie Kadaster € 25,00
 
Over alle informatiekosten dient nog btw te worden gerekend.
 
Het griffierecht zal aan eiser(es) als voorschot worden doorbelast en bij eindafrekening worden verrekend.